Brukermanual Sporingsweb.no

Før du starter.

Først så setter du opp GPS trackeren med sms som du sender til trackeren. Husk å ta bort pinkode og all viderkobling på simkortet før du setter det inn i trackeren.

Gå til www.sporingsweb.no og registrer en konto der. Det er gratis med 1 gps tracker pr. konto.

Last updated on 12. februar 2019

Hurtigoppsett av tracker

Hurtigoppsett Unitracker 2 

IP: 95.216.173.147 eller www.sporingsweb.no  Port: 6013 Legges inn i punkt 3.

 1. begin123456
 2. apn123456 (teleoperatør) eks: apn123456 telenor
 3. adminip123456 95.216.173.147 6013 (ip adresse og port til sporingsweb.no)
 4. upload123456 30
 5. gprs123456


Hurtigoppsett Unitracker 3 

IP: 95.216.173.147 eller www.sporingsweb.no  Port: 6013 Legges inn i punkt 3.

 1. begin123456
 2. apn123456 (teleoperatør) eks: apn123456 telenor
 3. adminip123456 95.216.173.147 6013 (ip adresse og port til sporingsweb.no)
 4. upload123456 30
 5. gprs123456


Hurtigoppsett Unitracker 4

IP: 95.216.173.147 eller www.sporingsweb.no  Port: 6001 / 6023 Legges inn i punkt 4.

 1. begin123456
 2. time zone123456 1
 3. apn123456 (din teleoperatør)
 4. adminip123456 95.216.173.147 6001
 5. gprs123456

 


Hurtigoppsett Unitracker 5

IP: 95.216.173.147 eller www.sporingsweb.no  Port: 6093 Legges inn i punkt 2.

 1. begin123456
 2. adminip123456 95.216.173.147 6093
 3. gprs123456
 4. apn123456 (teleopperatør)
 5. timezone123456 -1
 6. admin123456 (ditt mobilnummer )
 7. noadmin123456 – hvis du skal deaktivere admin
 8. speed123456 070 – sette hastighet, i dette tilfellet 70km/t
 9. nospeed123456 – daktiverer hastighet
 10. sleep123456 – setter den I sønmodus
 11. sleep123456 shock (factory setting) – søvnmodus med våking av støt
 12. noshock123456 – deaktiverer den ovnefor
 13. (begin12345 eller format – sletter / resetter trackeren.)

 


Hurtigoppsett Unitracker 6

IP: 95.216.173.147 eller www.sporingsweb.no  Port: 6001 / 6023 Legges inn i punkt 4.

 1. begin123456
 2. time zone123456 1
 3. apn123456 (din teleoperatør)
 4. adminip123456 95.216.173.147 6001
 5. gprs123456

For å koble til unitracker 6 til strøm trenger du bare å koble til pluss og minus. Den røde ledningen er pluss og den sorte er minus.

Du kan også bruke releet som følger med i pakken til å styre strøm til tenning og drivstoffpumpe. Da kan du sende sms til trackeren om å kutte strømmen til kjøretøyet. For kobling av dette bør du ha god kunnskap om det elektriske systemet på kjøretøyet eller så må du oppsøke hjelp til å koble opp enheten.

 


Hurtigoppsett for Unitracker 7 og 8.

IP: 95.216.173.147 eller www.sporingsweb.no  Port: 6062 legges inn i punkt 3.

 1. Send: S1,Telenor (sett inn den teleoperatøren du bruker til simkortet i trackeren)
 2. Send: A1,ditt mobilnummer (ikke trackerens nummer) dette er for at du skal få varsler tilbake fra trackeren.
 3. Send: IP1, 95.216.173.147,6062 eller IP1, sporingsweb.no,6062
 4. Send: PS0 (live tracking mode – batteri vil holde 18 til 24 timer.)
 5. Eller
 6. Send: PS1 (Strøm sparings modus – batteritid 3 til 7 dager)
 7. Dypsøvns modus: Send DS1 eller DS1,xxM/H. Notat! xx = 00 til 99, M = minutter, H = timer. I denne modusen er både GPS og GSM chip slått av for å spare strøm, du kan ikke ringe eller sende sms for å vekke trackeren i denne modusen. GPS og GSM chip vil bare bli slått på om trackeren merker bevegelse, og vil da være slått på i tidsrommet som er angitt. Eks DS1,30M  vil si at trackeren vil være på i 30 minutter før den går tilbake i søvnmodus hvis ingen beveglese er registrert. For å slå av denne funksjonen send DS0 til trackeren.
 8. Send: S2 – for aktivere GPRS for live sporing via nettside / sporingsweb.no. Send  S0 for å deaktivere GPRS

 


Hurtigoppsett Unitracker 8 (gammel modell – hvit)

IP: 95.216.173.147 eller www.sporingsweb.no  Port: 6013 legges inn i punkt 3.

 1. begin123456
 2. apn123456 (teleoperatør)
 3. adminip123456 95.216.173.147 6013
 4. upload123456 30
 5. gprs123456

 


Hurtigoppsett Unitracker OBDII

IP: 95.216.173.147 eller www.sporingsweb.no  Port: 6001 / 6023 Legges inn i punkt 4.

 1. begin123456
 2. time zone123456 1
 3. apn123456 (din teleoperatør)
 4. adminip123456 95.216.173.147 6001
 5. gprs123456

 


Hurtigoppsett Unitracker 108

IP: 95.216.173.147 eller www.sporingsweb.no  Port: 6001 / 6023 Legges inn i punkt4.

Før du setter inn simkortet må du passe på at pinkode og viderekobling er deaktivert.

Sett simkortet inn i GPS trackeren, det skal komme et “klikk” og det er godt mulig du må dytte det inn på plass med et skrujern eller lignende.

Når simkortet er på plass vil det blinke noen lys på trackeren, det betyr at den er skrudd på, dette skjer når simkortet blir satt inn.

Fra din egen mobiltelefon så sender du sms til trackeren for å sette den opp. Da er det bare å følge punktene under, husk å få med mellomrom der det skal være mellomrom, og punktnummeret skal ikke være med, bare det som står etter .

Etter hver melding du sender til trackeren vil den sende en kvittering tilbake til deg. Hvis du sender begin123456 vil du få begin ok i retur.

 1. begin123456
 2. time zone123456 1
 3. apn123456 (din teleoperatør)
 4. adminip123456 95.216.173.147 6001
 5. gprs123456
 6. fix010s***n123456 – denne angir hvor ofte data skal lastes opp til sporingsweb 010 = 10 sekunder som er minimum. For å stoppe send nofix123456

123456 er standardpasordet til trackeren. For å endre passord send password + 123456 mellomrom nyttpassord.  Eksempel password123456 654321  i denne sms’en har du nå byttet passord fra 123456 til 654321 og trackeren vil kvittere password ok. Husk at passordet må være 6 nummer.

For at du skal kunne få sms varsel fra trackeren, som lavt batterialarm må du sette inn et admin nummer. Dette er ditt egent mobilnummer. Du kan ringe trackeren 10 ganger etter hverandre, du får da kvittering med add master ok.

Du kan også sende admin123456 ditt telefonnummer

For å sette lavt batterialarm send lowbattery123456 on for å skru av send lowbattery123456 off

 1. For live sporing send sleep123456 off da vil trackeren være online hele tiden. Merk at dette kan redusere batteritiden betraktelig.
 2. For sporing når det er bevegelse send sleep123456 shock nå vil trackeren gå i søvnmodus når den ikke er i bevegelse, og spore hele tiden når det er bevegelse i trackeren / objektet.
 3. For sporing når du selv bare vil sjekke at objektet er der det skal være send sleep123456 time til trackeren. Nå går trackeren i søvnmodus etter 3 minutter, og den vil være i søvnmodus helt til du ringer trackern. Da våkner den i 3 minutter, du får en sms på hvor den er og så laster den opp posisjonen på sporingsweb.no før den faller tilbake i søvn.

For de tre punktene over så har du kontakt med trackeren når du vil. Det finnes 3 andre moduser trackeren kan settet i (se original manualen), men da våkner den bare på gitte tidspunkt, og du kan ikke ringe for å vekke den når du vil.

For å sjekke status på trackeren så kan du sende check123456 du vil da få en sms tilbake med batteri status, gsm og gps status og selve oppsettet.

For å få IMEI nummer fra trackeren send imei123456 til trackeren, du får da sms med imei nummer tilbake.

Du kan velge om du vil ha trackeren i SMS modus eller GPRS modus.

I SMS modus bruker du ikke sporingsweb.no men du får varsler fra trackeren på sms. Send sms123456 for å aktivere sms modus eller gprs123456 for å aktivere gprs modus.

 

Last updated on 5. september 2019

Legge til tracker i sporingsweb.no

Nå logger du på sporingsweb.no. Du må først ha registrert en konto der først.

Når du nå kommer inn, skal du legge til gps trackern din ved å trykke på den grønne + som vist på bildet.

Legg inn ett navn på trackeren som vist på punkt 1 og Trackerens IMEI nummer  punkt 2 som du finner på boksen trackeren kom i.

Trykk så på Avansert fanen, og legg inn nummeret på simkortet (telefonnummeret til trackeren) på punkt 3

Trykk lagre, og legg gps trackeren i vinduet eller ut slik at den får dekning, og vent i 5 til 15 minutter så dukker den opp i sporingsweb.no.

NB! Hvis du kommer fra www.trackerweb.no kan det være lurt å nullstille trackeren før du legger den inn på sporingsweb.no

Last updated on 12. februar 2019

Slette eller redigere tracker fra sporingsweb.no

For å slette en tracker!

Trykk på redigeringsmenyen til trackeren som vist på bildet under. (De tre prikkene)

Trykk så på Redigere i menyen som dukker opp.

I dette vinduet kan du redigere eller slette gps trackeren du har satt opp.

Du kan nå legge inn ting som egent ikon, sjåfører, sensorer, tjenester etc.

 

 

Last updated on 12. februar 2019

Bruk av App

Vi holder på med vår egen app til sporingsweb.no, men frem til den er klar bruker vi GPSWOX sin app.

Den laster du ned fra Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpswox.android&gl=NO

eller appstore https://itunes.apple.com/us/app/gpswox-mobile-client/id1092866204?mt=8

Du logger inn med brukernavn og passord som du har registrert deg med på sporingsweb.no men under server velger du custom og så legger du inn www.sporingsweb.no

Det kan være problemer med å logge inn med eldre telefoner, da må du bare bruke nettsiden som er moblivennlig.

Last updated on 18. september 2019
Suggest Edit