Spørsmål og svar

Dere har spurt, og vi har svart

Noen ganger kan det være at du som kunde har spørsmål rundt en GPS-tracker du har kjøpt eller har tanker om å kjøpe fra oss. På denne siden prøver vi å samle spørsmål vi har fått fra kunder, og med svar vi har gitt.

Dersom du har spørsmål håper vi du kan finne svaret her. Og ofte vil du nok gjøre det. Dersom du ikke skulle gjøre det, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss direkte. Det sikreste da for et raskt svar er å kontakte oss ved å vår supportside her: Supportside

Alternativt kan du ringe oss på 920 85 075

Brukerveiledning / bruksanvisning på norsk?

Alle som kjøper GPS tracker fra Unitracker.no får tilgang på norsk sporingsplattform som også inkluderer support på norsk. Brukermanualer og oppsett har vi samlet på sporingsweb.no

Skulle det være problemer som du ikke finner løsning på her så send en epost til support@fellesmedia.no så kontakter vi deg så raskt vi kan. 

Hva koster det å spore?

Pris på bruk er helt avhengig av hva slags abonnement du velger å bruke på SIM-kortet, og hvor ofte du bruker tjenestene. Hvor ofte du vil at trackeren skal sende SMS eller data er helt avgjørende for prisen. Sjekk prisene på leverandørens hjemmesider, og velg et abonnement som passer ditt behov. Generelt kan man si at uansett så er det ikke dyrt, og mange velger bare et kontantkort og fyller det minimalt opp. Prøv å velge et kontantkort som tar betalt kun for datamengden du bruker. Noen leverandører tar betalt for en gitt mengde MB om du bruker bare noen få KB. 

Sporingsweb.no er gratis å bruke med 5 gps tracker. 

NB! Registrer en konto på Sporingsweb.no for gratis sporing.

Jeg får ikke SIM-kortet til å virke?

Sjekk først at du har et gyldig abonnement på SIM-kortet og at det er penger/kreditt på det.

SIM kort som: Tvillingsim, datasim og M2M sim virker ikke på våre trackere. Det er så lite datamengde som går ut fra GPS trackeren at du fint kan greie deg med et kontantkort.

Pass på at SIM-kortet ikke er låst med en PIN-kode eller er satt opp med videresending. Ofte er de det fra forhandler av mobiltelefonabonnenten. I tilfellet skrur du av dette ved å sette kortet inn i en mobiltelefon hvor du kan skru dette av.

Pass på at SIM-kortet er satte i riktig vei og har riktig fysisk størrelse.

Pass også på at kortet er skikkelig satt inn slik at det har god kontakt.

Skriv ned telefonnummeret til SIM-kortet. Det er dette nummeret du sender SMS data til.

OBS. SIM-kort nummeret som skal fylles ut på trackerweb.no er mobilnummeret til kortet, IKKE det lange ID nummeret som står på kortet. Altså nummeret som du skal bruke, er nummert du ringer opp eller sender SMS til trackeren med f.eks. 0047 xxx xx xxx

Deaktivere pinkode og viderekobling på simkort

For at simkortet skal fungere optimalt med GPS trackeren må du først deaktivere pinkode og  all viderekobling på simkortet. 

Dette kan du gjøre selv, eller du kan høre med forhandler som du kjøpte simkortet hos om de kan gjøre det. 

Skal du gjøre det selv, så start med å sette inn simkortet i en mobiltelefon. 

Deaktivering av pinkode  på android, finner du som regel under Innstillinger -> Sikkerhet, og hvis du har iPhone, går du til Innstillinger > Mobilnett > SIM-PIN-kode.

For å slå av all viderekobling skriv inn i nummerfeltet ##002# og trykk på ring, du vil da få opp en bekreftelse melding.

Må man han ha et SIM-kort i trackeren?
Ja, det må man. For å få sendt informasjonen fra trackeren og videre til din mobiltelefon eller PC, brukes GSM-teknologi enten som tekstmelding eller datasignaler. Dette gjøres ved hjelp av et SIM-kort.
Hvilken størrelse skal SIM-kortet ha?
Du får tre typer kort til mobiltelefoner i dag. NormalSIM (stort), MikroSIM (medium) og NanoSIM (lite).

Våre trackere bruker følgende størrelser:

Unitracker 2: NormalSIM (stort)
Unitracker 3: NormalSIM (stort)
Unitracker 4: NormalSIM (stort)
Unitracker 7: MikroSIM (medium)
Unitracker 8: NormalSIM (stort)

sim-lort-storrelser

Hvilket SIM-kort anbefaler dere?
Vi velger å ikke anbefale kort fra en spesiell leverandør, og det er en grunn til det. Det er ikke noe SIM-kort som er bedre enn noe annet i utgangspunktet, men husk at de forskjellige tilbydere kan ha forskjellige dekningsgrad. Vi bor i et land med vill natur og store variasjoner i landskapet. Selv bruker vi gjerne Talkmore fra Telenor og er fornøyd med det, men andre steder kan andre nett være å foretrekke. Har du ikke mobildekning, vil ikke trackeren virke.

Du trenger ikke et kostbart telefonabonnement, du kan gjerne bruke et kontantkort og fylle på med f.eks. kr 50.

Hva er IMEI?
IMEI er et ID nummer som identifiserer en spesifik GPS-tracker, en spesifik mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr. For enkelhets skyld kan vi sammenligne den med chassis-nummeret på en bil.  Ved hjelp av dette nummeret som er satt opp av produsenten kan man kjenne igjen en spesiell enhet. Bruker man for eksempel en sporingsplattform er dette nummeret nødvendig for at plattformen skal kjenne igjen sporingstrackeren.
Hvordan finner jeg IMEI nummeret?
På GPS-travkerne fra oss vil du finne dette enten på selve enheten eller på boksen (klistrelapp). Det begynner gjerne med IMEI og mange siffer etter.  Det er veldig viktig at du noterer deg dette nummeret og oppbevarer det på en sikker plass.

Du kan også finne IMEI til eneheten ved å sende check+passord (check123456) da får du tilbake en sms mid litt info med deriblant id nummer. du kan også prøve å sende imei+passord for å se om det returnerer imei nummeret til deg.

Hva er APN og til hva skal jeg bruke det?
APN står for Access Point Name og er et tilgangspunkt mellom GSM-nettverk og Internett.  I denne sammenheng brukes APN bare når du skal spore via internett. Mange foretrekker å ha kontakt med GPS-trackeren via tekstmeldinger og da er det ikke nødvendig med noe APN.

De forskjellige mobilabonnent-leverandørene bruker forskjellig APN og noen bruker passord osv. i tillegg. Informasjon om de forskjellige kan du finne her http://wiki.apnchanger.org/Norway eller ved å søke på APN og din leverandør på nettet.

GPS-trackeren mottar ikke GPS-signaler?
For å få kontakt mellom GPS-satellittene og sporingstrackeren er det nødvendig at man har fri, eller ganske fri sikt til himmelen. Inne i bygninger kan det være problemer med dette. Ta med GPS-trackeren på utsiden og prøv igjen. Det kan også ta et par minutter fra du skrur på trackeren til den har opprettet kontakt med det antallet satellitter den trenger for å gi riktig posisjon.
Hva er GPRS?
GPRS er en standard for dataoverføring via mobilkommunikasjon, det foregår trådløst på GSM-nettet. Dette må aktiveres for å overføre data raskt nok dersom man bruker web-sporingsplattform på PC/nettbrett/mobil.
Må jeg bruke sporingsplattform for å kunne bruke GPS-tracker?
Nei det må du ikke. Mange foretrekker å bare bruke SMS-meldinger fra mobiltelefonen og få koordinatene med direktelenke til Google maps. Da sender du bare en SMS til trackeren, og tilbake får du posisjon med kart som du åpner på tlf.
Hvor lenge varer batteriene?
Dette er vanskelig å svare helt sikkert på, da det avhenger av batteriets ytelse, hvordan den brukes og hvor ofte den brukes aktivt. Noen sporingstrackere er også beregnet for å stå fast montert i f.eks. et kjøretøy og kobles til ekstern strømkilde. GPS-trakerne har også som regel forskjellige modus de kan settes, og noen av disse modusene vil gi lenger batteritid mellom hver gang de må lades opp. Våre forskjellige trackere holder fra 1 mnd til 3 år.
Må jeg bruke smarttelefon eller kan jeg bruke en vanlig mobiltelefon?
Du kan godt bruke en vanlig mobiltelefon, men du må da sette inn koordinatene du får manuelt inn i kart for å se posisjonen. På en smarttelefon kommer koordinatene som en klikkbar link som automatisk åpner Google maps når du trykker på den.
Hvor stor nøyaktighet sporer GPS trackeren med?
Vår kvalitets GPS trackere, sporer normalt med en feilmargin på under 5 meter. Dette kan dog variere noe, men ikke gi større utslag.
Hva er egentlig en GPS-tracker?
En GPS-tracker, eller sporingstracker som den også kalles, er enhet som ved hjelp av en GPS-del og en GSM-del kan informere deg om hvor, til enhver tid, enheten befinner seg. Enkelt forklart så mottar GPS-delen signaler fra satellitter. På grunnlag av disse signalene, regner den ut hvor enheten befinner seg.

Ved hjelp av GSM-enheten sender den informasjonen videre til din mobiltelefon eller PC.

Spørsmål om overvåking med kamera

Når du skal sette opp kamera i egent hjem med formål om overvåkning så må du ta hensyn til gjeldene lovverk. Datatilsynet har en grei brukerveiledning på sin nettside som du kan finne her.

Informasjonen under er hetet fra Datatilsynets veileder.

Kort oppsummert så du ha et mål og en mening med å sette opp kamera.

Private hjem

En privatperson kan lovlig overvåke eget hus og hage. Kameraet kan imidlertid ikke samtidig fange opp deler av et offentlig område eller en annen persons eiendom. Kameraovervåking kan føre til konflikter i naboforhold hvis den ene parten føler seg overvåket av den andre.

Privatpersoner kan heller ikke overvåke andres private sfære slik som leieboere og deres besøkende. Dersom det bor flere i huset, eller det er noen som har ditt hjem som arbeidsplass, må de selvsagt informeres om overvåkingen.

Vær oppmerksom på at selv om overvåkingen kan være lovlig, kan man ikke bruke opptaket helt som man vil. Slike private opptak kan for eksempel vanligvis ikke publiseres uten at de som er på opptaket har samtykket.

Pleietrengende

Kamera som er satt opp av pårørende for å overvåke pleietrengende i eget hjem, vil være lov etter personopplysningsloven når det gjøres for rent personlige eller andre private formål. Det kan for eksempel være for å overvåke den pleietrengende sitt behov for hjelp og utvikling i privat hjem. Hvis den pleietrengende har samtykkekompetanse, må hun/han gi sitt samtykke til overvåkingen.

Når overvåking av en pleietrengende samtidig fanger opp andre personer, fører det ofte til reaksjoner fra eksempel hjemmesykepleien, hjemmehjelp eller vaskehjelp som utfører arbeid i hjemmet til den pleietrengende. Vi får mange spørsmål om et samtykke fra slikt personell er nødvendig for at overvåkingen skal være lovlig. Hvis formålet til de pårørende er rent personlig eller privat og opptakene ikke vil deles eller publiseres, er det ikke noe krav i loven om et slikt samtykke.

Det er ikke alltid helt klart når et formål er privat og ikke. For eksempel vil det vanligvis ikke kunne regnes som et privat formål dersom et kamera utelukkende brukes for å fange opp eventuelle feil personellet gjør. I tilfeller der det er satt opp kamera og feil personellet gjør mer «tilfeldig» fanges opp, vil kameraovervåkingen og bruken av opptak oftest regnes som privat.

Vi anbefaler en god dialog mellom pårørende og eventuelt personell før overvåkingskamera installeres og brukes der både personell og den pleietrengende ferdes. Ansatte har en viss rett til personvern på arbeidsplassen. Formålet med kameraovervåkingen bør derfor avklares på forhånd for å sikre at det ikke brukes til andre formål enn strengt private.

Enkelt fortalt er at hvis du skal sette opp et kamera, så pass på å være i dialog med de som ferdes der kameraet er satt opp, husk å sett opp skilt/merke med at området er overvåket. Skal det brukes kamera på en plass som har vaskehjelp og hjemmehjelptjeneste så vær i dialog med de som skal være der, og gjerne utarbeide en policy som tar for seg alle punkter om hvorfor, hva og hvem og hvor lenge eventuelle opptak blir lagret.  

.


Info!

Vi har lagt ned sporingsplattformen på sporingsweb.no da kostnaden ble for stor i forhold til hvor mange som bruker tjenesten.

Alle trackere vi har til salgs nå i vår nettbutikk kommer med inkludert sporingstjeneste og app fra produsent av gps tracker.